Dzisiaj odbyło się Walne Zebranie Członków Klubu Sportowego Górnik Konin.

Podczas zebrania udzielone zostało absolutorium ustępującemu zarządowi.


Członkowie klubu wybrali także prezesa i nowy zarząd. Prezesem na kolejną kadencję pozostaje Mateusz Michalski. Skład zarządu uzupełniają Monika Grzelak, Arkadiusz Grzelak, Tadeusz Wawrzyniak oraz Karol Skoczylas.

W skład komisji rewizyjnej wchodzą Jarosław Szklarkowski, Adrian Rapeła oraz Tomasz Szczepaniak. Sąd koleżeński tworzyć będą natomiast Bogdan Błaszczak, Artur Jakubczyk oraz Krystian Krysztofowicz.

Górnik Konin