Miło nam przekazać, iż Prezesem Oddziału Wielkopolskiego Sądu Arbitrażowego w Koninie został adw. Roman Łyczyński.

Konińska Izba Gospodarcza jest jedną z izb, które tworzą Wielkopolski Sąd Arbitrażowy.

To wspólna inicjatywa samorządu, biznesu i środowiska naukowego. Przedsiębiorcy z całej Wielkopolski otrzymują możliwość pozasądowego rozstrzygnięcia sporów gospodarczych. Zaletą arbitrażu jest niewątpliwie prostsza procedura postępowania, niższe i przewidywalne z góry koszty, jednoinstancyjność i szybkość postępowania.

Nowa instytucja została zainicjowana wspólnie przez Wielkopolską Izbę Przemysłowo-Handlową, Polską Izbę Gospodarczą Importerów, Eksporterów i Kooperacji, Konińską Izbę Gospodarczą, Regionalną Izbę Przemysłowo-Handlową w Lesznie, Izbę Gospodarczą Północnej Wielkopolski oraz Pracodawców RP.

Konińska Izba Gospodarcza