Zapraszamy do udziału w debacie eksperckiej pod hasłem Wpływ pandemii Covid-19 na funkcjonowanie przedsiębiorstw i służb ratowniczych subregionu konińskiego, która odbędzie się 12 października 2021 r. w Centrum Wykładowo-Dydaktycznym PWSZ w Koninie przy ul. ks. J. Popiełuszki 4. 

Celem dyskusji jest nie tylko ocena wpływu pandemii na życie gospodarcze i instytucjonalne, ale również wymiana doświadczeń i opinii na temat zmian w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw oraz pracy służb ratowniczych biorących udział w jej zwalczaniu. Większość firm zmuszona była bowiem z tego powodu do ograniczenia działalności, niektóre z niej w ogóle zrezygnowały. Te, które pozostały na rynku, musiały przemodelować łańcuch dostaw oraz wprowadzić istotne modyfikacje związane np. ze zmianą profilu działalności lub poszukiwaniem nowych rynków zbytu.

Udział w debacie bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.

Zaproszenie

Formularz zgłoszeniowy

Konińska Izba Gospodarcza