Parafia została erygowana w pierwszej poł. XIV wieku. Kościół parafialny pw. Wszystkich Świętych wzmiankowany został w XV w. jako istniejący od dawna.

To do tego cypla jak opisuje legenda podczas ogromnej burzy przypłynął krzyż, co stało się znakiem do budowy w tym miejscu kościoła.

Nowy kościół wzniesiono w XVI wieku. W 1602 roku został on konsekrowany. W wyniku pożaru w 1849 r. uległ on niemal całkowitemu spaleniu za wyjątkiem prezbiterium, do którego w 1863 roku dobudowano nawę, powiększoną o jeszcze jedno przęsło w latach 1865-1868. W latach 1867-1917 do nawy głównej dobudowano wieżę.

Ponadto w 1873 roku do prezbiterium dobudowano od północy kaplicę Matki Boskiej. W latach 50-tych XX w. kościół został otynkowany z zewnątrz, natomiast w 70-tych — odmalowany wewnątrz. W 1980 r. Leon Zacharski z Bydgoszczy wykonał fundowane przez ks. Stanisława Kwiecińskiego prace malarskie i złocenia ołtarzy, ambony i drogi krzyżowej.

W latach 1991-1993 staraniem ks. Wiktora Hołtyna artysta malarz Henryk Kot z Poznania oraz firma Dobosiewiczów z Gniezna wykonali nową polichromię wnętrza kościoła.

Budynek plebanii wzniesiony został w poł. XIX wieku, najprawdopodobniej w związku z odbudowa spalonego w 1849 r. kościoła parafialnego na miejscu poprzedniego, drewnianego probostwa.

źródło: Historia Gminy Ślesin, Zabytek.pl

fot. Roman Wagner