Ogłaszamy konkurs dla Uczestników Projektu „Inwestycja w Przyszłość” na najlepiej zdaną kwalifikację na kierunku energetyka (I stopień), administracja (I i II stopień), ekonomia (I i II stopień) oraz bezpieczeństwo wewnętrzne (II stopień).

Osoba, która uzyska najlepszy wynik egzaminu certyfikacyjnego dla kwalifikacji realizowanej na swoim kierunku otrzyma Voucher na realizację ostatniego semestru studiów za darmo.

Wyłonione zostanie łącznie 6 osób.

Lista kwalifikacji i informacje o projekcie na stronie internetowej:https://www.wskm.edu.pl/projekt-ncbr