M-Lab Konin „Młodzi Ambasadorzy Klimatu” zajął 3 miejsce na liście rankingowej w programie Aktywni Obywatele Funduszy Norweskich w obszarze „Budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego na poziomie lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną środowiska) – partycypacja mieszkanek i mieszkańców w kształtowaniu polityk lokalnych”

Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tego sukcesu ❤️😊#DaSię#MłodziMająGłos#MłodziDecydują#MłodziDziałają

Konin. Tu płynie energia