Powiat Koniński otrzymał dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

 Powiat Koniński otrzymał dofinansowanie zadania pn.: Opracowanie Programu ochrony środowiska dla Powiatu Konińskiego na lata 2021 – 2024 z perspektywą do roku 2028″. Dotację w wysokości 6 400 złotych przekazał na ten cel Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Jednym z zadań samorządu powiatowego jest zapewnienie realizowania celów ekologicznych Państwa na poziomie lokalnym. Powiat Koniński, akceptując zasadę zrównoważonego rozwoju, podejmuje działania służące ograniczeniu emisji zanieczyszczeń do powietrza, wód i ziemi, zmniejszeniu energochłonności i wodochłonności, a także zachowania cennych systemów przyrodniczych, ochrony krajobrazu i bioróżnorodności oraz rozwijania aktywności obywatelskiej związanej ze środowiskiem. W tym celu realizuje założenia, sporządzanych co cztery lata, programów ochrony środowiska dla powiatu konińskiego.

W 2021 roku opracowaliśmy „Program ochrony środowiska dla Powiatu Konińskiego na lata 2021 – 2024 z perspektywą do roku 2028″. Dokument powstał na podstawie aktualnego stanu środowiska naturalnego powiatu konińskiego, a także uwarunkowań wynikających z krajowych i wojewódzkich dokumentów strategicznych oraz programowych, a także wytycznych unijnych. Przygotowała go firma „Dokumentacja Środowiskowa Wojciech Pająk” z m. Koziegłowy k. Poznania. Zadanie kosztowało powiat 16 tysięcy złotych. Otrzymana z Funduszu dotacja stanowi więc 40 % tych kosztów. – informuje Julia Stasińska naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w konińskim starostwie.  

Do wyznaczonych w Programie kierunków działań zaproponowano zadania, których wykonanie jest niezbędne, aby zachować bądź poprawić stan środowiska oraz wypełnić zobowiązania unijne, a tym samym, poprawić jakość życia mieszkańców powiatu konińskiego. Wyznaczone w programie cele, kierunki i zadania ekologiczne determinować będą działania samorządu zmierzające do poprawy jakości wszystkich komponentów środowiska na terenie powiatu.

Marta J. Bagrowska

Powiatowy rzecznik prasowy