Miejski Zakład Komunikacji w Koninie informuje, że w związku z licznymi wnioskami pasażerów z dniem 18 października wprowadza zmiany w kursowaniu linii 53

Kurs z godziny 6:23 z Piłsudskiego zmieniony na godz. 5:59 i wydłużony do Kazimierz Biskupi Pl. Wolności.

Kurs z godziny 6:53 z Piłsudskiego zmieniony na godz. 6:29 i wydłużony do Sokółek.

Kurs z godziny 7:08 z Sokółek zmieniony na godz. 7:10.

Dodatkowy kurs z Kazimierza Biskupi Pl. Wolności o godz. 7:12 do Dworca PKP.

Kurs z godziny 8:16 z ulicy Kleczewskiej zmieniony na godz. 8:18.Zmiany dotyczą rozkładu dla dni roboczych.

Pozostałe kursy bez zmian.

Miejski Zakład Komunikacji w Koninie