Około godz. 3 nad ranem w miejscowości Kuchary Borowe wybuch pożar, który obiął swym zasięgiem stogi że słomą /2300 szt. beli/ oraz laweta z sianem.

W akcji gasniczej udział bierze 7 jednostek Straży /Grodziec, Rychwał, Grochowy, Dąbroszyn, Kuchary Kościelne i dwie jednostki PSP w Koninie/Dzięki sprawnej akcji zabezpieczono teren i nie dopuszczono do rozprzestrzeniania ognia na sąsiadujące obiekty.Z relacji strażaków jak również właściciela dowiaduje się, że pożar ww. stogów wybuch niemal w jednym czasie.

Dziękuję za sprawna akcję gaśniczą.

Prośba i apel.Szanowni rolnicy !

W związku z pożarem, który strawił większość słomy i siana w imieniu poszkodowanych apeluję o pomoc.

Osobą odpowiedzialną w Urzędzie jest Michał Drewniacki tel. 722323284.

Dziękuję za okazaną pomoc.

Stefan Dziamara, Burmistrz Rychwała