Konińskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji jest kolejną miejską spółką, z którą nasza uczelnia poprowadzi studia dualne.

Podpisana właśnie w tej intencji umowa dotyczy automatyki i robotyki, mechaniki i budowy maszyn oraz logistyki.

Zasady współpracy są podobne do tych, które znalazły się we wcześniejszych umowach, jakie PWSZ w Koninie podjęła w tej sprawie z innymi partnerami.

Motywem przewodnim takich studiów jest jak największe i najefektywniejsze upraktycznienie procesu kształcenia i zabezpieczenie możliwości zdobycia przez studentów doświadczenia w kierunku, w którym się kształcą, w tym także kompetencji miękkich.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie