Wielkopolska Wschodnia jest jednym z najbardziej zaawansowanych obszarów pod względem wdrażania transformacji energetycznej w Polsce. W Regionie Konina, gdzie większość przemysłu opiera się na węglu brunatnym proces odchodzenia od energii węglowej odbywa się we współpracy władz samorządowych, organizacji pozarządowych, ekspertów, naukowców, pracodawców oraz strony społecznej. Zapraszamy Państwa na konferencję w ramach poszukiwania alternatyw oraz szans wynikających z procesu Sprawiedliwej Transformacji.

TERMIN DEBATY: piątek 15.10.2021, godz. 16:00 – 18:30

Debata odbędzie się w formacie hybrydowym. Transmisja online na portalach:

 • Facebook Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Koninie: https://www.facebook.com/WSKMwKoninie
 • Facebook Prof. Zdzisława Krasnodębskiego: https://www.facebook.com/Krasnodebski
 • Kanał YouTube telewizji KNTV24: https://www.youtube.com/channel/UC8Kyx9OEcdKvV63jq0jNi2A

W gronie polityków, ekspertów, przedsiębiorców oraz przedstawicieli samorządów rozmawiać będziemy na tematy:

 • Unijna strategia niskoemisyjnego rozwoju państw członkowskich UE a Polski Zielony Ład
 • Gospodarcze i społeczne skutki transformacji energetycznej w subregionie konińskim
 • W poszukiwaniu technologicznych alternatyw dla energii oraz ciepłownictwa węglowego
 • Możliwości rozwoju Wielkopolski Wschodniej w ramach Krajowego Programu Odbudowy
 • Polski Zielony Ład szansą na „nową tożsamość”

Zaproszeni eksperci:

 • Prof. Zdzisław Krasnodębski – Poseł do Parlamentu Europejskiego
 • Piotr Korytkowski – Prezydent Miasta Konina
 • Min. Adam Abramowicz – Rzecznik Małych Średnich Przedsiębiorstw
 • Dr Marek Waszkowiak – Rektor WSKM
 • Dr Witold Czarnecki – Poseł na Sejm RP
 • Torsten Pötzsch – Burmistrz miasta powiatowego Weisswasser
 • Maciej Sytek– Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie
 • Piotr Woźny – Prezes Zarządu ZE PAK
 • Dr Inż. Piotr Długosz – Prezes Zarządu PRO-Invest – Solutions Sp. z o.o.
 • Mateusz Kowalewski – Prezes Konińskiej Izby Gospodarczej
 • Damian Brzóska – Prezes Tureckiej Izby Gospodarczej
 • Jarosław Koźlarek – Kreatywne Centrum Spotkań i Rozwoju Kompetencji dla Młodych “Restart Lab”
 • Jakub Eltman – Radny Miasta Konina

Moderator: Urszula Wöltjen – DPConsulting Bremen

Spotkanie odbędzie się w gmachu Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich w Koninie; ul. Zagórowska 3a.