Pracownicy PGKiM Sp. z o.o. w Koninie sadzili drzewa przekazane przez Ferio Konin – 5 klonów polnych i 5 czeremch wirginijskich Schubert.

Relacja fotograficzna