Wybudowany w 2010 roku obiekt sportowy został odnowiony w czasie lata dzięki wsparciu finansowemu pozyskanemu w ramach programu „Szatnia na medal”.

W ramach remontu wykonano roboty rozbiórkowe i roboty wykończeniowe: dach, posadzki, roboty murowe, tynkarskie, okładzinowe, malarskie, elektryczne i sanitarne. Odświeżono również elewację i uzupełniono kostkę wokół obiektu.

„Szatnia na Medal” to program Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, którego celem jest budowanie pozytywnego wizerunku sportu kojarzonego ze zdrowiem oraz higieną i poprawą warunków ogólnodostępnych budynków szatniowo – sanitarnych przy obiektach sportowych.

W gminie Stare Miasto z tej formy dofinansowania w poprzedniej edycji programu skorzystało również boisko sportowe w Ruminie, które wyposażono w kontenerowe zaplecze socjalno-szatniowe.Całkowity koszt remontu to 127 tysięcy złotych, a kwota przyznanego dofinansowania to 55225 złotych. Odnowiony budynek będzie służył dzieciom, młodzieży, klubom sportowym oraz dorosłym mieszkańcom gminy, którzy są miłośnikami sportu.

Gmina Stare Miasto