„Zajęcia kreatywne dla Seniorów”- dopracowujemy nasze dzieła artystyczne, ponieważ każda sztuka wymaga poświęceń!!!!

Dziękuję za obecność. B.Tomczak

Osiedlowy Dom Kultury „Zatorze”