W ramach projektu „Rodzina Fundamentem Trzeźwości – Nowa jakość życia.” Współfinansowany ze środków Programu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021 – 2030. Uczestnicy przygotowali zapasy na zimę.

Konińskie Stowarzyszenie Abstynentów Szansa