18 października 2021 r. druhowie jednostki OSP Gliny odebrali w Poznaniu zestaw hydraulicznych narzędzi ratowniczych oraz odbyli szkolenie z obsługi w/w sprzętu. Wartość zestawu to 62 361,00 zł.

Zakup został zrealizowany dzięki zawartej umowie między Oddziałem Wojewódzkim Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Wielkopolskiego, Gminą Rychwał i Jednostką OSP Gliny. Dofinansowanie w wysokości 70 % wartości sprzętu pochodziło z budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego, w ramach Programu Rozwoju Ochotniczych Straży Pożarnych w Wielkopolsce na lata 2021 – 2030, a pozostała część to środki z budżetu gminy Rychwał oraz środki własne jednostki OSP.

Ochotnicza Straż Pożarna w Glinach swoim terenem działania obejmuje drogę krajową nr 25, na której często dochodzi do wypadków drogowych, gdzie niezbędna jest pomoc osobom poszkodowanym z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu ratowniczego.

Dzięki owocnej współpracy z Zarządem Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP kolejne dwie jednostki z terenu gminy Rychwał w najbliższym czasie otrzymają zamówiony sprzęt.

Stefan Dziamara, Burmistrz Rychwała