Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie i spółka Zarmen będą wspólnie prowadziły studia dualne na trzech kierunkach: mechanika i budowa maszyn, automatyka i robotyka oraz logistyka.Porozumienie w tej sprawie zostało podpisane 19 października.

Na jego podstawie Zarmen będzie zatrudniać studentów tych kierunków – na swój koszt i odpowiedzialność – na umowę o pracę lub umowę o pracę tymczasową na część etatu.

Nasi studenci będą więc od drugiego roku studiów jednocześnie uczyć się i pracować w Zarmen – Zakład Elektrobudowa w Koninie, który jest producentem urządzeń elektroenergetycznych, w tym głównie rozdzielnic i szynoprzewodów WN, SN i nN, urządzeń prądu stałego i stacji kontenerowych.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie