Komunikat dotyczący utrudnień w ruchu na ul. Poznańskiej w dn. 27 października w związku z pracami prowadzonymi w ramach „Przebudowy systemu ciepłowniczego miasta Konina”


Informuję, że Prezydent Miasta Konina zatwierdził złożony przez Wykonawcę projekt organizacji ruchu z zaznaczeniem, że Prace rozbiórkowe bramki pionowej należy prowadzić wyłącznie w godzinach nocnych o małym natężeniu ruchu (po 23:00).Z uwagi na niedopełnienie warunków określonych w wydanej decyzji na zajęcie pasa drogowego, Zarząd Dróg Miejskich w Koninie wszczął postępowanie administracyjne mające na celu nałożenie kary pieniężnej na Wykonawcę robót.

Wysokość kary równa się dziesięciokrotnej opłacie za zajęcie pasa drogowego i zostanie ustalona w toku postępowania. Kara będzie naliczona na podstawie ustawy o drogach publicznych.  


Jednocześnie wyjaśniam, że po interwencji MPEC – Konin sp. z o.o. rozpoczęte po południu 27 października prace zostały przerwane i były kontynuowane zgodnie z planem w godzinach nocnych. Prace zostały zakończone w czwartek, 28 października, około godz. 01:00. Za wszystkie utrudnienia przepraszamy.


Jak informuje MPEC – Konin w najbliższym czasie demontowana będzie napowietrzna sieć ciepłownicza przy ul. Spółdzielców (rejon sklepu Kaufland). Zadanie to realizowane będzie według zatwierdzonego planu w nocy z piątku (29 października) na sobotę (30 października). W tym okresie ul. Spółdzielców czasowo nie będzie przejezdna.

Aneta Wanjas
Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta Konina

Fot. MPEC Konin