W Urzędzie Gminy spotkałem się z dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Bogumiłem Nowakiem, dyrektorem Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole Janem Bartczakiem oraz dyrektorem Departamentu Ochrony Środowiska ZE PAK Pawłem Szadkiem.

Tematem rozmów było „Zwiększenie Retencji Wodnej Pojezierza Gnieźnieńsko – Kujawskiego w tym między innymi budowa obiektów hydrotechnicznych zwiększających retencję w zlewni Strugi Biskupiej, zasilania w wodę zbiornika Kozarzewek jak i jeziora Głodowskiego.

W wyniku realizowanych działań odbudowane mają zostać stosunki wodne we wschodniej Wielkopolsce oraz zwiększenie retencji.

Powstałe zbiorniki pokopalniane (w tym zbiornik w Kozarzewku) i łączące je cieki wodne mają zostać wkomponowane w lokalną sieć hydrograficzną, wzbogacając tym samym walory krajobrazowe i przyrodnicze naszego terenu.

Grzegorz Maciejewski, Wójt Gminy Kazimierz Biskupi