Trwa kampania sprawozdawczo – wyborcza w Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej.

W dniu 30 października swój V Zjazd odbył Odział Powiatowy Grodzki ZOSP RP w Koninie.

Zjazd przyjął sprawozdanie Zarządu i na wniosek Komisji Rewizyjnej udzielił mu absolutorium za działalność w latach 2016 – 2020.

Zjazd wybrał również nowe władze oddziału w składzie.

Zarząd:1. Prezes – Andrzej Herudziński

2. Wiceprezes – Henryk Dzięcielak

3. Wiceprezes – Tomasz Rachwał

4. Wiceprezes – K-nt ZOSP RP – Łukasz Kaniewski

5. Sekretarz – Agnieszka Szparagowska

6. Skarbnik – Błażej Zalewski

7. Członek prezydium – Eugeniusz Gościniak

8. Członek zarządu – Andrzej Białecki

9. Członek zarządu – Piotr Rychtanek

10. Członek zarządu – Tomasz Gościniak

11. Członek zarządu – Jacek Wybrański

12. Członek zarządu – Łukasz Zawadzki

13. Członek zarządu – Marcin Pijacki

14. Członek zarządu – Andrzej Gajek

15. Członek zarządu – Marek Skwarczyński

16. Członek zarządu – Piotr Korytkowski – Prezydenta Miasta Konina

17. Członek zarządu – Maciej Pilarski – Komendant Miejski PSP

18. Członek zarządu – ks. Radosław Cyrułowski – Kapelan Strażaków

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący – Jan OlejnikWiceprzewodniczący – Robert Pawlaczyk

Sekretarz – Aleksandra Galor

Przedstawicielem do Zarządu Oddziału Wojewódzkiego województwa wielkopolskiego im. gen. Stanisława Taczaka wybrano dh Andrzeja Herudzińskiego, a delegatem na Zjazd Wojewódzki ZOSP RP w Poznaniu dh Jana Olejnika.

Warto podkreślić, że w Zjeździe wzięło udział 100 % delegatów wybranych przez ochotnicze straże pożarne miasta Konina.

Andrzej Herudziński