#DowodyOsobiste#SprawyObywatelskie

Jutro w Wydziale Spraw Obywatelskich obsługa Interesantów w sprawach z zakresu wydawania dowodów osobistych (złożenie wniosku o wydanie dowodu , odbiór dokumentu, zgłoszenie utraty dowodu itp.) odbywać się będzie tylko w godz. od 7.30 do 11.30

Tak jak w całej Polsce, zmiana wynika z konieczności wdrożenia nowej wersji systemu Rejestru Dowodów Osobistych.