W styczniu 1959 r. do Czesławy Henzelman, kierowniczki Amatorskiego Zespołu Młodzieżowo-Dziecięcego przy konińskiej kopalni, trafia pismo kierownika Wydziału Kultury przy Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Koninie z poleceniem wystawienia sztuki teatralnej w ramach obchodów Tysiąclecia Państwa Polskiego.

Czesława Henzelman, kobieta rzutka i kreatywna, bierze się do pracy i tak powstaje sztuka absolutnie koniński pt. „Lirnik Ziemi Konińskiej”.

Rzecz krótka opowiadająca o momencie ustawienia w Koninie w 1151 r. drogowskazu, tzw. Słupa Konińskiego.

Do naszych zbiorów, przemierzywszy ocean, trafiły właśnie przekazane przez córkę p. Czesławy, Wandę Wiśniewską-Kuźniak, cenne materiały: oryginalny scenariusz, pismo Prezydium oraz fotografia z premiery „Lirnika” z 1959 r.

Dokumenty po odpowiednim zabezpieczeniu i opracowaniu trafią do zbiorów dokumentów życia społecznego.

Uwielbiamy takie podarunki. Pani Wandzie jesteśmy niezmiernie wdzięczni.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Urbanowskiej w Koninie