Gminny Konkurs Recytatorski Wierszy o Tematyce Patriotycznej organizowany przez Bibliotekę Publiczną w Golinie na stałe wpisał się w kalendarz imprez.

Honorowym patronatem obejmuje go Burmistrz Goliny Mirosław Durczyński, 3 listopada 2021 r. odbyła się już VI edycja wspomnianego konkursu. Po rocznej przerwie powróciliśmy do formuły stacjonarnej.

W Bibliotece Publicznej w Golinie spotkało się 30 młodych recytatorów ze wszystkich szkół podstawowych z terenu gminy Golina.

Jury w składzie: Żanetta Matlewska – Dyrektor Biblioteki, Monika Łasińska- Dyrektor Przedszkola „Baśniowy Dworek” w Golinie oraz Bogumiła Staszak – nauczyciel historii – po wysłuchaniu wszystkich recytacji – wyłoniło laureatów i osoby wyróżnione.

Oceniano umiejętności interpretacyjne, dykcję oraz ogólne wrażenia artystyczne.

Ostateczne wyniki przedstawiają się następująco:

W kategorii klas IV – VI: 1 miejsce dla Huberta Napierały, 2 miejsce dla Alicji Kubsik, 3 miejsce dla Julii Nowak oraz wyróżnienie dla Zuzanny Kurleto.

W kategorii klas VII-VIII: 1 miejsce dla Anny Szwacińskiej, 2 miejsce dla Dominika Czerniaka, 3 miejsce dla Natalii Tomczak oraz wyróżnienie dla Malwiny Górskiej.

Nagrodę patrona honorowego – Burmistrza Goliny Mirosława Durczyńskiego otrzymała Kaja Gołdych.

Laureaci uświetnią swoimi występami gminne obchody Święta Niepodległości.

Dziękujemy wszystkim uczniom za udział, za wkład pracy i za zaangażowanie.

Gratulujemy wspaniałych prezentacji. Wyrazy wdzięczności składamy również nauczycielom i rodzicom uczestników.

Karolina Kasprzak

Biblioteka Publiczna w Golinie