Powiatowy Urząd Pracy w Koninie informuje o naborze wniosków do projektu pilotażowego: „Nowe spojrzenie – nowe możliwości. Jadę. Trenuję. Pracuję”.

Projekt pilotażowy przetestuje schemat pracy z osobami bezrobotnymi do 25 roku życia oraz sprawdzi w praktyce innowacyjne narzędzia służące zwiększaniu aktywności, samodzielności i mobilności osób młodych. Działania zawarte w projekcie adresowane będą wyłącznie do osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotne.

Nabór wniosków będzie trwałod 3.11.2021r. do 10.11.2021r. z możliwością wcześniejszego zakończenia w przypadku uzyskania pełnej listy kandydatów.

W naborze decyduje kolejność zgłoszeń.

Wnioski należy składać do Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie na stanowiskach 17 i 19 (Sala Obsługi)

Zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz wniosek kandydata na uczestnika projektu dostępne są na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie  www.konin.praca.gov.pl

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Koninie