Normalnie brak słów, przepięknie obłędne zdjęcie Pana Mieczysława Bednarza.

Odkrywka Niesłusz rok 1954 na horyzoncie Konin z dworcem kolejowym i wieżą ciśnień.

źródło. Niech żyje nam Górniczy Stan, Górniczki i Górnicy.