Zakład Gospodarki Komunalnej w Starym Mieście od wielu lat zaspokaja bieżące potrzeby gminy w zakresie usług komunalnych. Zakład świadczy usługi w zakresie utrzymania porządku i czystości w gminie, dba o tereny zielone, utrzymanie, naprawę, remonty ulic, chodników oraz obiektów gminnych.

W każdej miejscowości na terenie gminy Stare Miasto można zobaczyć miejsce o które zadbała firma. Zakład Gospodarki Komunalnej w tym roku miał ogrom prac brukarskich.

Przed świetlicą wiejską w Barczygłowie został wykostkowany plac o powierzchni 590 m3, a koszt prac to 38 290,48 zł.

W październiku zostały zakończone prace budowy 250 m chodnika na ulicy Lisieckiej, którego koszt to 42 920,90 zł, rada sołecka Starego Miasta przekazała na ten cel środki w wysokości 4 000 zł.

Obecnie trwa budowa chodnika i drogi na osiedle Lecha w Starym Mieście. Inwestycja ma kosztować około 90 000 zł, z czego 5 000 zł przeznaczono z funduszu sołeckiego.

Budowa chodników to głównie inicjatywy lokalne wspierane przez fundusze sołeckie. Nowe chodniki poprawią komfort życia mieszkańców, komunikację oraz bezpieczeństwo i estetykę.

Gmina Stare Miasto