Jednym z punktów kleczewskich uroczystości było odsłonięcie muralu, który znajduje się na budynku OSP Kleczew.

Upamiętnienia on Powstanie Styczniowe, które rozgrywało się również na ziemi kleczewskiej, co więcej na cmentarzu parafialnym znajduje się zbiorowa mogiła powstańcza z 1863 r.

Fragment obrazu M. Gierymskiego „Patrol powstańczy” powstał na ścianie budynku OSP Kleczew.Mural upamiętnia Powstanie Styczniowe, podczas którego dochodziło do potyczek także na ziemi kleczewskiej, a na cmentarzu parafialnym w Kleczewie znajduje się zbiorowa mogiła powstańcza z 1863r.

Na realizację zadania „Gloria victis et gloria memoribus” – chwała zwyciężonym i chwała tym, którzy pamiętają. OSP Kleczew pozyskało 15 tysięcy złotych z Ministerstwa Obrony Narodowej.Calkowity koszt inwestycji to 26440 złZadanie ma historyczno-edukacyjny charakter.

Utrwala w pamięci kleczewian i osób odwiedzających miasto wysiłek Polaków w walce o niepodległość. Ponadto przybliża dzieje oręża polskiego z czasów, gdy naród polski nie miał własnej czynnej armii i wolność Ojczyzny musiał się bić w szeregach o charakterze partyzanckim.

Uroczyste odsłonięcie muralu nastąpiło 11.11.21

OSP Kleczew