Życie takie zna przypadki, jadą sobie za rogatki
Staną sobie gdzieś w szuwarach, w płocie dziura, jakaś szpara
Licznik już notuje, wszystko rejestruje
Szybkie przekroczenia, czeka na jelenia!


Już go mają chłopcy, chłopcy radarowcy
Więc zapłacił trzysta, bo to był artysta

fot. Ryszard Fórmanek