Wielkopolskie Muzeum Niepodległości serdecznie zaprasza do udziału w konkursie literackim „Wielkopolska warta Powstania”.
Konkurs skierowany jest do czterech grup wiekowych:

  • uczniów klas VII – VIII szkół podstawowych
  • uczniów szkół ponadpodstawowych
  • studentów
  • seniorów

Konkurs polega na rozwinięciu myśli zawartej w konkursowym tytule w formie literackiej. Zachęcamy do rozważań nad przeszłością i wartością regionu, jego rolą w historii kraju oraz w naszym życiu.

Forma pracy dowolna (wiersz, opowiadanie, esej, kartka z pamiętnika, reportaż itp.). Maksymalna objętość pracy to 8 stron A4 znormalizowanego maszynopisu.

W każdej kategorii wiekowej wyłonionych zostanie trzech laureatów. Na zwycięzców czekają nagrody.

Prace można przesyłać do 31 grudnia 2021 roku mailowo na adres: edukacja@wmn.poznan.pl

Więcej informacji oraz regulamin konkursu dostępne są pod adresem http://www.wmn.poznan.pl/konkurs-literacki-wielkopolska-warta-powstania/

Konkurs realizowany pod honorowym patronatem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.

Źródło: Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości