„Dla Dobra Wspólnego” Nagroda Prezydenta RP – gratulujemy wszystkim Laureatom i cieszymy się, że Laureatką Nagrody Specjalnej im. Piotra Pawłowskiego jest Zuzanna Janaszek-Maciaszek.

Odbierając nagrodę podkreśliła ze wzruszeniem, że traktuje ją jako wyróżnienie dla całej Drużyny Podaj Dalej. Dla wspaniałego Zespołu, który pracuje z pasją i powołaniem; dla Darczyńców i Przyjaciół, którzy pomagają realizować cele i dla Osób z niepełnosprawnością i ich Rodzin, którzy każdego dnia motywują do pracy.

Pięknie dziękujemy za miłą atmosferę i ciekawe rozmowy #dladobrawspólnego

Fundacja imienia Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ