Polska Komisja Akredytacyjna zatwierdziła program kształcenia na kierunku administracja studia pierwszego stopnia w Złotowie.

Rektor Marek Waszkowiak wspólnie ze Starostą Złotowskim Ryszardem Goławskim ogłosili uruchomienie Filii Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich w Złotowie.

Siedziba filii znajduje się w CKZiU w Złotowie przy ulicy Norwida 10.#wskm#studia#administracja

Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich