Nowe obok starego wybudowali. Wiadomo miało być nowocześnie, tak „wicie – rozumicie” jedynie słusznie. To sobie popatrzcie… który piękniejszy ?

Fot. Jan Sochacki