Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich jest partnerem merytorycznym w pilotażowym projekcie „Nawigator Kariery” realizowanym we współpracy z Powiatowy Urząd Pracy w Turku.

25 listopada odbyło się seminarium prezentujące koncepcję innowacyjnego wspierania bezrobotnych na rynku pracy. W trakcie spotkania dyskutowano o lokalnych potrzebach z perspektywy pracownika i pracodawcy.Uczelnia odpowiada za szkolenie pierwszych Nawigatorów Kariery.

Zadaniem nawigatorów będzie zapewnienie wsparcia i zaplanowanie zindywidualizowanej ścieżki kariery dla uczestników projektu, a nadto monitoring i ewaluacja w procesie równoległego kształcenia i zatrudnienia.Seminarium otworzył Rektor Marek Waszkowiak.

Sprawę projektu pilotażowego omówiła Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Turku Beata Bartczak. Sylwetkę Nawigatora Kariery szczegółowo omówili Marika Kalczyńska oraz Jakub Eltman. Kwestie zmieniającego się rynku pracy w swoich prezentacjach poruszyli Bartosz Sobotka, Tomasz Misiak oraz Artur Migoń.

Wśród zaproszonych gości udział w dyskusji wzięli przedstawiciele publicznych służb zatrudnienia, samorządowcy (Paweł Adamów. Michał Pyrzyk. Jerzy Kurzawa, Krzysztof Witkowski), przedstawiciele ZE PAK Spółka Akcyjna oraz prezes Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w KoninieMaciej Sytek)

Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich