Nowe pomoce dydaktyczne dla Szkoły Podstawowej w Grabienicach.

W dniu 25 listopada 2021r. miało miejsce przekazanie przez Wójta Gminy Rzgów Grzegorza Matuszaka pomocy dydaktycznych wspierających nauczanie i rozwój dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dla Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Grabienicach.

Zakupu dokonano w ramach programu „Aktywna Tablica”, pozyskując na ten cel 35.000zł., wkład własny wyniósł 8.750zł. Nowe pomoce dydaktyczne pomogą rozwijać umiejętności manualne, poznawcze, wyrównując szanse społeczne i edukacyjne uczniów. Narzędzia multimedialne przeznaczone do indywidualnych potrzeb uczniów, wspomogą również kadrę nauczycielską w prowadzeniu zajęć dzięki poprawie komunikacji z uczniem, zarówno w trybie stacjonarnym jak i zdalnym.

Gmina Rzgów