Centrum Usług Społecznych w Rychwale oficjalnie otwarte.

26 listopada br. dokonano uroczystego przecięcia wstęgi w Centrum Usług Społecznych w Rychwale, które zastąpi działalność Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Oznacza to integrację, rozwój i poszerzenie usług społecznych.

To nowa jakość polityki społecznej. Dzięki temu Samorząd Rychwała będzie mógł w bardziej kompleksowy sposób odpowiedzieć na potrzeby mieszkańców. Bardzo dobra współpraca samorządu Rychwała z instytucjami rozwoju pomocy społecznej przyniosła wspaniałe efekty.

Podczas wydarzenia Stefan Dziamara Burmistrz Rychwała oraz Sławomir Plich Dyrektor CUS w Rychwale przekazali podziękowania za wsparcie przy utworzeniu CUS dla Marleny Maląg Minister Rodziny i Polityki Społecznej, Michała Zielińskiego Wojewody Wielkopolskiego, Anety Niestrawskiej Wicewojewody Wielkopolskiego, Anety Zaraś Zastępcy Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, Moniki Donke-Cieślewicz Dyrektora Wydziału Polityki i Spraw Społecznych Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Do gratulacji i życzeń wielu sukcesów dołączyli również: Tadeusz Tomaszewski i Leszek Galemba Posłowie na Sejm RP, Stanisław Bielik Starosta Koniński i Elżbieta Sroczyńska Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie, Przemysław Piechocki Prezes Zarządu Stowarzyszenia Wielkopolskiego Ośrodka Ekonomii Społecznej, Jakub Michałowski Prezes Wielkopolskiej Akademii Nauk i Rozwoju w Poznaniu, Robert Sobkowiak Dyrektor Działu Pozyskiwania Funduszy Europejskich i Krajowych Wielkopolskiej Akademii Nauk i Rozwoju w Poznaniu, Andżelika Łoś Dyrektor CUS w Kramsku i Igor Armon Dyrektor CUS w Jarocinie, Kinga Krysiak Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodźcu, oraz samorządowcy z powiatu konińskiego, a także dyrektorzy placówek oświatowych z terenu gminy Rychwał.

Miłym akcentem uroczystości było nawiązanie do przypadającego 21 listopada Dnia Pracownika Socjalnego. Z tej okazji Burmistrz Stefan Dziamara przekazał życzenia i bukiet kwiatów na ręce Moniki Donke-Cieślewicz Dyrektora Wydziału Polityki i Spraw Społecznych Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz pani Emilii Jakubowicz dla wszystkich pracowników CUS w Rychwale.

Wydarzenie uświetnił występ Natalii Osajdy-Nowak.

Wierzymy, że Centrum Usług Społecznych zapewni mieszkańcom Gminy Rychwał dostęp do wysokiej jakości dopasowanych do indywidualnych potrzeb usług społecznych.

Centrum Usług Społecznych w Rychwale