Rzadko się zdarza ujrzeć Wikingów na naszym jeziorze,mieliby kłopot przetransportować łódź z J Ślesińskiego na J Gopło w okresie średniowiecza.

Była to ciężka, mozolna praca, i nie wiadomo czy do wykonania, bo rozmiary tych łodzi były bardzo duże.

W okolicy grodu Przewłoka na Zółwieńcu przeciągano kupieckie korabie na Gopło.

Roman Wagner. Historia Gminy Ślesin

Pan Roman Wagner wspomniał Przewłokę. Sami zobaczcie jakie skarby tam znaleziono…

„Obóz archeologiczny Przewłoka 2015” i odbywało się w dniach od 2 do 22 sierpnia 2015 roku w Gminie Ślesin w Powiecie Konińskim. Przewłoka to nazwa średniowiecznej osady – gródka stożkowego, położonego na północnym brzegu Jeziora Ślesińskiego. Obecnie miejsce to wygląda zupełnie inaczej jakim było to w tamtych czasach. Jeszcze do XIX stulecia, człowiek po przez swoją działalność nie zniekształcił tamtejszego krajobrazu. Istnieją wzmianki pisane o tym miejscu, jak również przekazy ustne. Znajdowano pozostałości ceramiki. Budowa Kanału Warta-Gopło obcięła część wzgórza. A w latach siedemdziesiątych XX wieku, pazerność ludzi dążących do luksusu- dacze nad samym brzegiem jeziora i brak opieki konserwatora zabytków, doprowadziły do nieodpowiedzialnego zacierania śladów pozostawionych przez ludzi tam dawniej zamieszkujących. Stąd miejsce to wydało się atrakcyjne aby zaproponować je na prace ekspedycji archeologicznej.

www.swpw.eu/praktyki-archeologow/