Na pytania konińskich przedsiębiorców dot. opłat za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych w Koninie po 01.01.2022 r. odpowiadali dziś na spotkaniu zorganizowanym przez KIG Paweł Adamów – Wiceprezydent Miasta Konina oraz Andrzej Szczepański z Zarządu Dróg Miejskich w Koninie.

Z pewnością dyskusja tocząca się na spotkaniu nie wyczerpała tematu jednak jak zaznaczył to Prezes KIG Mateusz Kowalewski była ważnym elementem na drodze osiągnięcia konsensusu w ustaleniu stanowisk obu stron.

Wiceprezydent Paweł Adamów podkreślił, iż zaplanowano zmiany w przedmiotowej uchwale dot. choćby obniżenia zapisanej w niej stawki za 1m3 wód opadowych i roztopowych odprowadzonych do systemu kanalizacji deszczowej od 1 stycznia 2022 r.

Wkrótce udostępnimy Państwu szeroki materiał z dzisiejszego spotkania.

Konińska Izba Gospodarcza