W dniu 30.11.2021r na podstawie zawartej umowy pomiędzy Wójtem Gminy Kazimierz Biskupi Panem Grzegorzem Maciejewskim a Zarządem Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Koninie zastało przeprowadzone drugie po przejęciu akwenu zarybianie.

Około 630 sztuk narybku szczupaka, 600 sztuk kroczka lina, 400 sztuk kroczka karpia, i 35000 sztuk narybku bolenia o wartości ponad 35000zł trafiło do wód zbiornika Kozarzewek.

Świadkami tego niecodziennego wydarzenia byli przedstawiciele Zarządu Koła PZW nr 46 Kazimierz Biskupi Grzegorz Grobelski, Jan Smorawski i Zbigniew Kaczmarek. Ze strony ZO PZW Konin uczestniczyli Dyrektor Roman Kwitowski, specjalista ds zarybień i ochrony wód Janusz Noszczak oraz członek komisji zarybień i ochrony wód Henryk Kamiński.

Pomimo śnieżycy i zimna byliśmy bardzo zadowoleni ponieważ zbiornik Kozarzewek staje się coraz bardziej atrakcyjny dla wędkarzy.

Koło PZW nr 46 Kazimierz Biskupi