Cicho i skromnie, ale efektywnie. Ogłoszono wyniki Konkursu fotograficznego o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego pn. #funduszeUE bliżej Ciebie!: Nasz projekt „Dobre przedszkole to dobry start”, otrzymał nagrodę Kapituły Konkursu i zajął II miejsce w zgłaszanej kategorii Portret – https://funduszeueblizejciebie.wielkopolskie.pl/laureaci/

Gratuluję wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym, a szczególnie Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Koninie za zajęcie I miejsca w tej samej kategorii. Nagrodzeni i wyróżnieni Beneficjenci mają prawo znakować swoje projekty logotypem #funduszeUE bliżej Ciebie! Ponadto, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu prowadząc działania informacyjno-promocyjne dotyczące WRPO 2014+ (programy telewizyjne, radiowe, wystawy, publikacje prasowe, internetowe) będzie przedstawiał zwycięzców Konkursu jako najlepsze praktyki we wdrażaniu środków europejskich w regionie.

Miłego dnia ❤

Mariola Wasielewska

Przedszkole nr 4 w Koninie Biały Konik