Spotkanie informacyjne dotyczące programu Czyste Powietrze

W dniu 30 listopada br. w Sławsku oraz 3 grudnia br. w Rzgowie odbyły się spotkania informacyjne dotyczące możliwości pozyskania dofinansowania z programu „Czyste Powietrze”.

W trakcie spotkania można było zapoznać się z założeniami programu, rodzajami przedsięwzięć, na które można uzyskać dofinansowanie, jak również sposobu składania wniosków o dofinansowanie oraz zasad realizacji i rozliczania przedsięwzięć.

Program Czyste Powietrze ma pomóc ograniczyć szkodliwą emisję zanieczyszczeń do powietrza ze starych kopciuchów w domach jednorodzinnych. Przypominamy, że zakup i montaż kotła na węgiel w ramach programu „Czyste Powietrze” będzie możliwy tylko do końca bieżącego roku.

Oznacza to, że koszt będzie kwalifikowany pod warunkiem złożenia wniosku o dofinansowanie obejmującego swoim zakresem zakup i montaż kotła na węgiel do 31 grudnia 2021 r. (konieczne jest wystawienie faktury lub równoważnego dokumentu księgowego z datą do 31 grudnia 2021 r.).

Od 1 stycznia 2022 r. nie będzie już można składać wniosków o dotacje na kotły węglowe.

Zapraszamy do Gminnego Punktu Konsultacyjnego w Urzędzie Gminy w Rzgowie codziennie od godz. 7.30 do 15.30 – biuro nr 16tel. 63 241 90 18 wew. 22

email: czystepowietrze@gminarzgow.pl