Wspólnie z DGA SA realizujemy projekt, który przygotuje kadry oświaty do edukacji włączającej.

Projekt skierowany jest także do pracowników KO i JST.

Umożliwi zapewnienie spójnego rozumienia założeń edukacji włączającej oraz dostarczy wiedzy potrzebnej do jej realizacji, wdrażania i nadzoru.

Projekt wpłynie na poprawę dostępności usług edukacyjnych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami.

Więcej informacji i rekrutacja: https://www.wskm.edu.pl/projekt-mein-edukacja-wlaczajaca