W sali konferencyjnej Biblioteka Publiczna Gminy Stare Miasto im. prof. Joanny Papuzińskiej odbyło się posiedzenie Konwentu Wójtów i Burmistrzów Gmin Aglomeracji Konińskiej. Gościem specjalnym spotkania był Ryszard Bartosik – Sekretarz Stanu w Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zgromadzonym wójtom i burmistrzom przedstawił aktualny stan prac nad projektem budowy nowej linii kolejowej pomiędzy Turkiem a Koninem i podziękował za zaangażowanie w projekt wszystkim samorządom, a także poruszył kwestie związane z kolejnym naborem do Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.

Spotkanie było również okazją do omówienia spraw bieżących i przedstawienia lokalnych problemów regionu, nie tylko dotyczących wsi. Na zakończenie gospodarz dzisiejszego Konwentu wójt gminy Stare Miasto Dariusz Puchała rozdał opłatek, a następnie wspólnie z ministrem Bartosikiem i Przewodniczącym Konwentu – wójtem Gmina Wierzbinek Pawel Szczepankiewicz złożyli życzenia świąteczno-noworoczne dla mieszkańców regionu na ręce włodarzy poszczególnych gmin.

Gmina Stare Miasto