13 grudnia 1981 r. nie było Teleranka. To sformułowanie stało się emblema-tyczne dla pamięci o stanie wojennym, dzięki czemu została ona ściśle powiązanaz telewizją. W zbiorowej pamięci zachowały się jeszcze niesławne konferencje Je-rzego Urbana czy umundurowani prezenterzy Dziennika Telewizyjnego.

Co więc było w telewizji ? Polecamy rewelacyjny tekst Pana Michała Piepiórka, który znajdziecie w necie

Nie tylko „Teleranek”. (Nie)obecność filmów zagranicznych w Telewizji Polskiej w stanie wojennym