Koncertu charytatywnego „Śpiewaj z nami – Aniołami!”, który odbył się w DK OSKARD.Było bardzo świątecznie, pięknie i magicznie – jak w raju.

Serdecznie dziękujemy wspaniałej publiczności, która nagrodziła naszych młodych artystów gromkimi owacjami na stojąco.

Finałowa kolęda „Przekażmy sobie znak pokoju” wzruszyła dzisiaj wiele serc.

Foto Anna Małkowicz

Młodzieżowy Dom Kultury w Koninie