Od 40 lat, 13 grudnia jest datą szczególną. To gorzkie przypomnienie o tym, do czego prowadzi chęć dominowania jednych nad drugimi. Jest dniem smutnej refleksji o dławieniu demokracji, wolności słowa i praw człowieka, przy okazji dając nam – współczesnym możliwość wyrażenia naszej pamięci i szacunku o tych, którzy na to się nie godzili.

Celem wyprowadzenia wojska na ulice polskich miast przez komunistyczne władze była likwidacja protestów społecznych i powstrzymanie procesów demokratyzacyjnych, które zaczęły „dochodzić do głosu” w sierpniu 1980 r. dzięki NSZZ „Solidarność”.

Jednym z przedstawicieli tamtego czasu jest pan Roman Kotwa – represjonowany opozycjonista, działacz obozu solidarnościowego, więzień ówczesnego ustroju.

Człowiek, który niestrudzenie walczył z komunistyczną władzą o wolność i prawa obywatelskie.

Dokładnie w 40. rocznicę od wprowadzenia stanu wojennego przybył na zaproszenie do naszej szkoły.W trakcie wystąpienia nasz gość przybliżył zgromadzonym w auli swoje losy oraz trudy zmagań z reżimem. Opowiadał o tym z niezwykłym przejęciem, bazując na wspomnieniach i zapiskach z niedawnej przeszłości.

Na pewno była to dla naszej młodzieży pełna emocji „podróż” po historii najnowszej.

Bardzo serdecznie dziękujemy panu Romanowi Kotwie za obecność i możliwość wysłuchania wspomnień, będących świadectwem tamtych, tragicznych wydarzeń.

Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego w Golinie