Dla równowagi zajrzyjmy na Starówkę. Jak nazywał się hotel widoczny na pierwszym planie, a jak nazywała się obecna ulica Zofii Urbanowskiej ?

Fot. Fotopolska