W piątkowy wieczór (17 grudnia) w siedzibie Konińskiego Towarzystwa Muzycznego odbyła się skromna uroczystość przypominająca, że Towarzystwo ma już 120 lat.

Połączona ona była z promocja książki Andrzeja Majewskiego „Historia towarzystwa muzycznego w Koninie (1901-2021)” Spotkanie rozpoczęło się od wręczenia złotych odznak Konińskiego Towarzystwa Muzycznego. Odebrały je Aleksandra Jurgielewicz i Ewa Majewskie.

Następie wiceprezes KTM Alicja Wardęcka-Gościńska wygłosiła wykład związany z rocznicą, przypominając wiele faktów i anegdot. Życzenia i gratulacje, poparte specjalnym listem prezydenta Konina Piotra Korytkowskiego oraz prezentami, złożył zastępca prezydenta Konina Witold Nowak, podkreślając wagę i znaczenie oraz dorobek Towarzystwa.

Nie zabrakło też życzeń i gratulacji od innych stowarzyszeń i instytucji.