Najlepiej nam było przed wojną. Zburzyć się nie da, remontować nie opłaci. Kamienica na ulicy Nowej…