Młodzi Ambasadorzy Klimatu to projekt, w którym spotkają się młodzi  o różnych poglądach aby wspólnie pracować na rzecz klimatu i jakości życia publicznego w Koninie. Rekrutacja trwa do 31 grudnia 2021 roku .  

Ten dwu letni projekt skierowany jest do młodych osób w wieku od 12 do 25 lat uczących się w Koninie. Uczestnikami i uczestniczkami projektu Młodzi Ambasadorzy Klimatu będą uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych, liderzy, aktywiści, członkinie i członkowie grup nieformalnych, którzy chcą kształtować rzeczywistość klimatyczną i ekologiczną w Koninie.

W ramach międzynarodowego projektu młodzież między innymi będzie gościć delegację norweską w Koninie jak i wyjedzie na warsztaty do Norwegii, stworzy m.in. kampanie społeczne, Teatr Forum, sondaże i politykę dialogu klimatycznego.

Wszystkich chętnych zapraszamy do zgłoszenia przy pomocy formularza: https://forms.gle/H74rCdaJUVW9RafK6 który znajduje się także na stronie fb.me/MlodziAmbasadorzyKlimatu

Projekt realizowany jest przez Stowarzyszanie M-Lab w partnerstwie samorządem Miasta Konina oraz Radą Hrabstwa Agder w Norwegii a finansowany jest z Funduszy EOG, Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.