Historia budynku przy ulicu Kolskiej

Mało kto wie, że budynek w którym mieściło się ZSTiH został zbudowany w 1422 roku. W tym czasie Berwold z Liśćca, podczaszy dobrzyński ufundował kościół szpitalny pod wezwaniem św. Ducha i św. Katarzyny. Były to dwa drewniane budynki, w jednym znajdował się szpital, a w drugim kościółek. Obiekty te zbudowano poza granicami miasta na terenie późniejszego Przedmieścia Kaliskiego i Warszawskiego.

Kolejne informacje pochodzą z 1825 roku. Wymurowano wówczas szpital. W sporządzonym opisie tak przedstawiono wówczas budynek: „wystawiony na placu szpitalnym na Przedmieściu Warszawskim przy trakcie bitym […] jest murowany z cegły palonej na wapno, dach, dachówką pokryty, następujących wymiarów: długości z frontu łokci 321/2, szerokości 18, wysokości 6 […]”.

W czasie pierwszej wojny światowej był tutaj szpital wojskowy. Po opuszczeniu przez Niemców Konina w 1918 r. budynek przejęły oddziały wojska polskiego.

Na początku lat dwudziestych siedzibę swoją miało tu Gimnazjum im. Królowej Jadwigi.

W latach trzydziestych gospodarzem był Sąd Grodzki i Powiatowa Komenda Policji.

W czasie drugiej wojny światowej mieścił się tutaj niemiecki sąd obozowy i komenda żandarmerii niemieckiej.

Po wojnie przez wiele lat gmach służył jako Sąd Grodzki, a później Sąd Powiatowy.

W 1971 roku kilka pomieszczeń przekazano naszej szkole, ponieważ przedsiębiorstwo „Ruch” było współgospodarzem budynku.

Od 1985 r. szkoła była jego wyłącznym użytkownikiem.

źródło: http://zst.konin.pl/historia-szkoly/